Likwidacja przyczyn i skutków osuwiska w ciągu drogi powiatowej nr 1400R Kielnarowa – Chmielnik – Zabratówka w km 8+360

Likwidacja przyczyn i skutków osuwiska w ciągu drogi powiatowej nr 1400R Kielnarowa – Chmielnik – Zabratówka w km 8+360

Opis: Zakres robót obejmował m.in. konstrukcyjne zabezpieczenie osuwiska poprzez wykonanie kotwionych konstrukcji oporowych z mikropali wierocnych, odwodnienie osuwiska drenażami francuskimi oraz odbudowy odcinka drogi powiatowej.

Inwestor: Powiat Rzeszowski.

Rok realizacji: 2016 r.

SZYBKI KONTAKT

Biuro

ul. Perłowa 26c/2

81-187 Gdynia, Pomorskie

tel./fax 58 718 27 50

biuro@zsrw-bosak.com.pl

 

Korespondencja

ul. Sucharskiego 17c/2

81-157 Gdynia, Pomorskie

tel./fax 58 625 04 67

jacek.bosak@zsrw-bosak.com.pl

 

Baza materiałowo-sprzętowa

ul. Korycińska 2

97-570 Przedbórz, Łódzkie

tel./fax 44 781 50 93

baza@zsrw-bosak.com.pl