Zabezpieczanie osuwisk

Zabezpieczenie osuwisk w rejonie Biskupiej Górki w Gdańsku
Zabezpieczenie osuwisk w rejonie Biskupiej Górki w Gdańsku
Opis: Zabezpieczenie osuwiska w rejonie Biskupiej Górki w Gdańsku, na terenie objętym ochroną Miejskiego Konserwatora Zabytków. W koronie skarpy wykonano palisadę mikropalową zwieńczoną oczepem żelbetowym. Nieckę osuwiskową o...

czytaj więcej

Stabilizacja osuwiska położonego w Sanoku przy ul. Szopena na dz. o nr ewid. 89/1.
Stabilizacja osuwiska położonego w Sanoku przy ul. Szopena na dz. o nr ewid. 89/1.
Opis: Stabilizacja osuwiska polegała na wykonaniu konstrukcji oporowych składających się z pali wierconych i kotew gruntowych, zwieńczonych oczepem żelbetowym. Po wykonaniu robót zabezpieczających i odwadniających osuwisko wykonano prz...

czytaj więcej

Zabezpieczenie osuwiska w m. Zwiernik
Zabezpieczenie osuwiska w m. Zwiernik
Opis: Realizacja wykonana w ramach formuły projektuj i buduj. Zabezpieczenie osuwiska za pomocą konstrukcji oporowej z pali wierconych i kotew gruntowych. Podstawa zbocza i potok został umocniony opaską z koszy siatkowo-kamiennych. Regulacja stos...

czytaj więcej

Likwidacja przyczyn i skutków osuwiska w ciągu drogi powiatowej nr 1400R Kielnarowa – Chmielnik – Zabratówka w km 8+360
Likwidacja przyczyn i skutków osuwiska w ciągu drogi powiatowej nr 1400R Kielnarowa – Chmielnik
Opis: Zakres robót obejmował m.in. konstrukcyjne zabezpieczenie osuwiska poprzez wykonanie kotwionych konstrukcji oporowych z mikropali wierocnych, odwodnienie osuwiska drenażami francuskimi oraz odbudowy odcinka drogi powiatowej. Inwestor:...

czytaj więcej

Stabilizacja osuwiska w Nowej Hucie w rejonie Parku Żeromskiego w Krakowie.
Stabilizacja osuwiska w Nowej Hucie w rejonie Parku Żeromskiego w Krakowie.
Opis: -wykonanie kolumn betonowych o śr. 600 mm w łącznej długości około 800 m, Zleceniodawca/Inwestor: Majwer Sp. Z o.o./ Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie Rok realizacji: 2014 r. ...

czytaj więcej

Zabezpieczenie osuwiska w ciągu drogi powiatowej Albigowa – Handzlówka w m. Handzlówka.
Zabezpieczenie osuwiska w ciągu drogi powiatowej Albigowa – Handzlówka w m. Handzlówka.
Opis wykonanych robót: - wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, projektu budowlanego i wykonawczego, - wykonanie dwóch murów oporowych posadowionych na mikropalach o średnicy 225 mm o długości do 14 m, kotwiony...

czytaj więcej

Stabilizacja osuwiska wraz z zabezpieczeniem drogi w m. Wieniec
Stabilizacja osuwiska wraz z zabezpieczeniem drogi w m. Wieniec
Opis: Stabilizacja osuwiska polegała na: - wykonaniu ściany oporowej o wysokości 2,7 m posadowionej na mikropalach dł. 4 m o średnicy 250 mm, kotwionej kotwami gruntowymi o dł. 11 m, - regulacji stosunków wodnych za pomocą odwodnien...

czytaj więcej

Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej w m. Sechna
Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej w m. Sechna
Opis wykonanych robót: - wykonanie konstrukcji oporowej posadowionej na palach żelbetowych o śr. 500 mm o długości  12 m, - wykonanie wzmocnienia skarpy gwoździami gruntowymi w ilości 8000 mb oraz stalową siatką w ilości 580 ...

czytaj więcej

Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej w m. Pcim
Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej w m. Pcim
Opis wykonanych robót: - wykonanie dwóch konstrukcji oporowych posadowionych na mikropalach o łącznej długości 1560 m  i kotwionej kotwami gruntowymi  o łącznej długości 1378 m, - regulacji stosunków wodnych...

czytaj więcej

Stabilizacja osuwiska i odbudowa drogi gminnej w m. Biecz.
Stabilizacja osuwiska i odbudowa drogi gminnej w m. Biecz.
Stabilizacja osuwiska polegała na:  - wykonaniu muru oporowego posadowionego na palach żelbetowych śr. 350 mm oraz płyty żelbetowej gr. 30 cm kotwionej kotwami gruntowymi o dł. do 22 m, - regulacji stosunków wodnych za pomocą o...

czytaj więcej

Zabezpieczenie osuwiska zlokalizowanego w Bielsko-Białej przy ul. Partyzantów
Zabezpieczenie osuwiska zlokalizowanego w Bielsko-Białej przy ul. Partyzantów
Opis: Stabilizacja osuwiska polegała na: - wykonaniu ściany oporowej posadowionej na mikropalach iniekcyjnych o łącznej długości 626 m, kotwionej kotwami gruntowymi o łącznej długości 525 m, - wykonaniu muru oporowego posadowionego na m...

czytaj więcej

Zabezpieczenie osuwiska przy ul. Tetmajera w Dębicy
Zabezpieczenie osuwiska przy ul. Tetmajera w Dębicy
Opis: Zabezpieczenie osuwiska przy ul. Tetmajera w Dębicy Zleceniodawca/inwestor: Gmina Miasto Dębica Rok realizacji: 2012...

czytaj więcej

Stabilizacja osuwiska Skarpa Starego Miasta wraz z odbudową dróg i infrastruktury technicznej w Przeworsku.
Stabilizacja osuwiska Skarpa Starego Miasta wraz z odbudową dróg i infrastruktury technicznej w Pr
Opis wykonywanych robót: - wykonanie pali CFA o średnicy 600 mm w ilości 1106 mb, - wykonanie mikropali kotwiących o nośności 370 kN w ilości 420 mb, - wykonanie oczepu żelbetowego o objętości 88 m3, - roboty budowlane prowadzon...

czytaj więcej

Remont uszkodzonych w wyniku działania żywiołu elementów pasa drogowego drogi krajowej nr 87 w m. Obłazy Ryterskie.
Remont uszkodzonych w wyniku działania żywiołu elementów pasa drogowego drogi krajowej nr 87 w m
Opis wykonanych robót: - regulacja stosunków wodnych za pomocą odwodnienia powierzchniowego i wgłębnego, - wykonanie pali CFA o śr. 500 mm o łącznej długości ponad 2700 m, zwieńczonych żelbetową płytą o grubości 30 cm,...

czytaj więcej

Remont uszkodzonych w wyniku działania żywiołu elementów pasa drogowego drogi krajowej nr 28 w m. Osielec
Remont uszkodzonych w wyniku działania żywiołu elementów pasa drogowego drogi krajowej nr 28 w m
Opis wykonanych robót: - regulacja stosunków wodnych za pomocą odwodnienia powierzchniowego i wgłębnego, - wykonanie stabilizacji skarpy gwoździami gruntowymi w łącznej ilości ponad 2000 mb wraz z oblicowaniem geomatą przest...

czytaj więcej

Remont elementów pasa drogowego, uszkodzonych w wyniku działania żywiołu na drodze krajowej nr 4 w m. Bochnia
Remont elementów pasa drogowego, uszkodzonych w wyniku działania żywiołu na drodze krajowej nr 4
Opis wykonanych robót: - regulacja stosunków wodnych za pomocą odwodnienia powierzchniowego i wgłębnego, w tym ponad 6000 mb drenów wierconych , ponad 6000 m3 przypór filtracyjnych i ponad 1100 m3 drenaży przyskarpo...

czytaj więcej

Zabezpieczenie uszkodzonych fragmentów skarp A4, S7 i DK 7
Zabezpieczenie uszkodzonych fragmentów skarp A4, S7 i DK 7
Opis: Zabezpieczenie uszkodzonych fragmentów skarp w ciągu autostrady A4, drogi ekspresowej S7 i drogi krajowej 7. Zleceniodawca/inwestor: GDDKiA o/Kraków Rok realizacji: 2011...

czytaj więcej

Zabezpieczenie osuwiska w ciągu drogi powiatowej nr 1544R
Zabezpieczenie osuwiska w ciągu drogi powiatowej nr 1544R
Opis: Zabezpieczenie osuwiska w ciągu drogi powiatowej nr 1544R Albigowa - Husów w m. Husów i Albigowa Zleceniodawca/inwestor: ZDP Łańcut Rok realizacji: 2011...

czytaj więcej

Zabezpieczenie osuwiska na drodze powiatowej nr 2272R
Zabezpieczenie osuwiska na drodze powiatowej nr 2272R
Opis: Zabezpieczenie osuwiska na drodze powiatowej nr 2272R Uherce Mineralne - Bóbrka w m. Bóbrka Zleceniodawca/inwestor: ZDP w Lesku / Generalny Wykonawca: Strabag sp. z o.o. Rok realizacji: 2011...

czytaj więcej

Zabezpieczanie osuwisk na drodze krajowej nr 28
Zabezpieczanie osuwisk na drodze krajowej nr 28
Opis: Zabezpieczanie osuwisk na drodze krajowej nr 28 w m. Mucharz, Tarnawa i Sucha Beskidzka Zleceniodawca/inwestor: GDDKiA o/Kraków Rok realizacji: 2011...

czytaj więcej

Zabezpieczenie osuwiska w ciągu drogi wojewódzkiej nr 977
Zabezpieczenie osuwiska w ciągu drogi wojewódzkiej nr 977
Opis: Zabezpieczenie osuwiska w ciągu drogi wojewódzkiej nr 977 w m. Chojnik Zleceniodawca/inwestor: ZDP Kraków Rok realizacji: 2010...

czytaj więcej

Zabezpieczenie osuwisk w ramach przebudowy drogi krajowej nr 9
Zabezpieczenie osuwisk w ramach przebudowy drogi krajowej nr 9
Opis: Zabezpieczenie osuwisk w ramach przebudowy drogi krajowej nr 9 Radom-Barwinek w m. Domaradz Zleceniodawca / inwestor: GDDKiA Rzeszów / INTOP Tarnobrzeg Sp. z o.o. Rok realizacji: 2010...

czytaj więcej

Zabezpieczenie korpusu drogowego wraz z remontem nawierzchni drogi powiatowej nr 1730K
Zabezpieczenie korpusu drogowego wraz z remontem nawierzchni drogi powiatowej nr 1730K
Opis: Zabezpieczenie korpusu drogowego wraz z remontem nawierzchni drogi powiatowej nr 1730K w m. Kalwaria Zebrzydowska. Zleceniodawca/inwestor: Starostwo Powiatowe w Wadowicach Rok realizacji: 2010...

czytaj więcej

Stabilizacja osuwiska wraz z obudową drogi powiatowej nr 1892R
Stabilizacja osuwiska wraz z obudową drogi powiatowej nr 1892R
Opis: Stabilizacja osuwiska wraz z obudową drogi powiatowej nr 1892R Tarnowiec - Piotrkówa w m. Wrocanka. Zleceniodawca/inwestor: ZDP Jasło Rok realizacji: 2010...

czytaj więcej

Remont zapadniętego pasa drogowego w ciągu drogi powiatowej  nr 1827R
Remont zapadniętego pasa drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1827R
Opis: Remont zapadniętego pasa drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1827R Siepietnica - granica województwa w m. Święcany oraz w ciągu dorgi powiatowej nr 1871R Jasło - Osobnica w m. Brzyście Zleceniodawca/inwestor: ZDP Jasło Rok re...

czytaj więcej

Zabezpieczenie osuwiska w ciągu drogi powiatowej nr 0429R
Zabezpieczenie osuwiska w ciągu drogi powiatowej nr 0429R
Opis: Zabezpieczenie osuwiska w ciągu drogi powiatowej nr 0429R Błażowa Górna - Kąkolówka - granica województwa w m. Kąkolówka Zleceniodawca/inwestor: Starostwo Powiatowe w Rzeszowie Rok realizacji: 2009...

czytaj więcej

Zabezpieczenie osuwiska i odbudowa korpusu drogi wojewódzkiej nr 894
Zabezpieczenie osuwiska i odbudowa korpusu drogi wojewódzkiej nr 894
Opis: Zabezpieczenie osuwiska i odbudowa korpusu drogi wraz z urządzeniami drogowymi w ciągu drogi wojewódzkiej nr 894 Hoczew - Czarna w m. Polana Zleceniodawca/inwestor: PZDW Rzeszów Rok realizacji: 2008...

czytaj więcej

Remont drogi powiatowej na osuwisku w m. Osielec
Remont drogi powiatowej na osuwisku w m. Osielec
Opis: Remont drogi powiatowej na osuwisku KDO2,3 w m. Osielec Zleceniodawca/inwestor: Eurovia Polska S.A o/Kraków Rok realizacji: 2008...

czytaj więcej

Zabezpieczenie osuwiska Uherce II
Zabezpieczenie osuwiska Uherce II
Opis: Zabezpieczenie osuwiska Uherce II w ciągu drogi krajowej nr 84 Sanook - Krościeńko Zleceniodawca/inwestor: GDDKiA o/Rzeszów Rok realizacji: 2007...

czytaj więcej

Zabezpieczenie osuwiska i obudowa drogi powiatowej nr 1522R
Zabezpieczenie osuwiska i obudowa drogi powiatowej nr 1522R
Opis: Zabezpieczenie osuwiska i obudowa drogi powiatowej nr 1522R w m. Krzemienica Zleceniodawca/inwestor: ZDP Łańcut Rok realizacji: 2007 - 2008...

czytaj więcej

Likwidacja przyczyn osuwiska oraz odbudowa drogi powiatowej 2235R Sanok - Dobra
Likwidacja przyczyn osuwiska oraz odbudowa drogi powiatowej 2235R Sanok - Dobra
Opis: Likwidacja przyczyn osuwiska oraz odbudowa drogi powiatowej nr 2235R Sanok - Dobra w m. Międzybrodzie Zleceniodawca/inwestor: Starostwo Powiatowe w Sanoku Rok realizacji: 2007...

czytaj więcej

SZYBKI KONTAKT

Biuro

ul. Perłowa 26c/2

81-187 Gdynia, Pomorskie

tel./fax 58 718 27 50

biuro@zsrw-bosak.com.pl

 

Korespondencja

ul. Sucharskiego 17c/2

81-157 Gdynia, Pomorskie

tel./fax 58 625 04 67

jacek.bosak@zsrw-bosak.com.pl

 

Baza materiałowo-sprzętowa

ul. Korycińska 2

97-570 Przedbórz, Łódzkie

tel./fax 44 781 50 93

baza@zsrw-bosak.com.pl